ست روتختی

ست روتختی دو نفره شامل :

یک عدد کاور لحاف با الیاف 350 چهار فصل به ابعاد 220  در  240

یک عدد ملحفه تشک به ابعاد 240  در 260

دو عدد کاور متکا لبه دار به ابعاد 50  در  70

 

ست روتختی تک نفره شامل :

یک عدد کاور لحاف با الیاف  350  چهار فصل به ابعاد 160  در  240

یک عدد ملحفه تشک به ابعاد 180  در  260

دو عدد کاور متکا لبه دار به ابعاد 50  در  70

 

مدت زمان تحویل سفارشات یک هفته کاری پس از ثبت سفارش میباشد .

Call Now Button