تاریخچه سامانده

وبسایت سامانده از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ کار تیمی خود را آغاز کرده است.

اعضا تیم مدیریتی سامانده هر کدام با اتکا به تجربه حداقل۲۰ ساله در زمینه های تخصصی متفاوت سال ها به فعالیت مشغول بوده و در این سال تصمیم به گسترش فعالیت خود در قالب وبسایت سامانده گرفته اند.

Call Now Button