پرده DK

این پرده ترکیبی از پرده زبرا و لوردراپه است .

خاصیت باز و بسته شدن تور پرده ( زبرا ) و عمود بودن هر تکه از پرده و امکان جمع شدن پرده  به طرفین یا به یک طرف  ( لوردراپه ) تشکیل پرده جدیدی را داده بنام DK  . بدلیل تکه تکه بودن پرده شما می توانید بدون جمع کردن پرده از میان آن  رد شوید .

مقایسه
دسته بندی:

توضیحات

پرده DK  :

این پرده ترکیبی از پرده زبرا و لوردراپه است .

خاصیت باز و بسته شدن تور پرده ( زبرا ) و عمود بودن هر تکه از پرده و امکان جمع شدن پرده  به طرفین یا به یک طرف  ( لوردراپه ) تشکیل پرده جدیدی را داده بنام DK  . بدلیل تکه تکه بودن پرده شما می توانید بدون جمع کردن پرده از میان آن  رد شوید .

پرده DK با آویزان کردن برشهایی بلند از پارچه کنار هم ساخته می شود . این نوارهای پارچه ای کنار هم بصورت نیم دایره قرار گرفته و قابلیت چرخش و روی هم قرار گرفتن را دارند . وقتی نوارهای پرده 90 درجه می چرخند بطور کامل روی هم قرار می گیرند نور و دید را می بندند و وقتی باز می شوند و بصورت موازی کنار هم قرار می گیرند تور نمایان شده و نور وارد محیط می گردد . البته در روز شما از تور نمایان شده بیرون را می بینید ولی داخل از بیرون دیده نمی شود .

در شب با بستن تور دید از بیرون نیز بسته می شود .

تنوع رنگ و امکان استفاده از چند رنگ در یک پرده دست شما را در دکوراسیون منزل یا محیط کار باز میکند .

اگر سوالی دارید در وآتساپ پاسخگو خواهم بود . محمودپور ۰۹۱۲۶۷۲۵۲۲۴ 

Call Now Button