سامان جمشیدپور

مدیر داخلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

حامد اجاقی

مدیر تولید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

محمد نصیری

مدیر تدارکات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

فرهاد نجاتی

مدیر واحد ساخت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

زهرا تیموری

کارشناس تولید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

نکیسا آرام

مدیر روابط عمومی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

نرگس جدیدی

کارشناس فروش

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

میثم پوراقبال

کارشناس فروش

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

Call Now Button