• نام پروژه: پرده کرکره آلومینیوم

کلینیک مسعود امیر آباد شمالی

کرکره ها ازقدیمی ترین  انواع پرده ها ی موجود در بازار هستند . این نوع پرده با تیغه های افقی ساخته می شوند که با چرخش تیغه ها می توانند مقدار نور ورودی را تنظیم کنند .

 

Call Now Button